Constantinus Cornelis Huijsmans  (1810-1886)

Constant C. Huijsmans werd geboren in Breda op nieuwjaarsdag 1810, als zoon van de kunstschilder Jacobus Huijsmans. Hij studeerde aan de academie van Antwerpen, werkte vervolgens in Parijs en beloofde carrière te gaan maken als kunstschilder. In 1835 werd hij echter uit Frankrijk teruggeroepen om zijn inmiddels blind geworden vader op te volgen als directeur van het Stads Teeken Instituut en als tekenleraar aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Sindsdien ontwikkelde hij zich als gezaghebbend tekendocent. Hij produceerde twee tekenmethodes: Het Landschap (1840) en Grondbeginselen der Teekenkunst (1852). Daarnaast publiceerde hij artikelen in De Gids over het tekenonderwijs en het kunstambacht.

In 1866 verhuisde hij naar Tilburg, waar hij tekenleraar werd op de HBS. Anderhalf jaar lang heeft de jonge Vincent van Gogh zijn lessen gevolgd. Welke invloed dit gehad heeft op zijn latere werk valt moeilijk te beoordelen. De meningen over het tekentalent tijdens zijn jeugd lopen nog altijd sterk uiteen. De moeilijkheden die hij aanvankelijk ervaarde met het perspectieftekenen corresponderen niet met de gebruikte tekenmethodes van Huijsmans, waarin juist veel aandacht wordt besteed aan dit onderdeel.

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Breda's Museum, Breda
Het Noordbrabants Museum, Den Bosch


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>