Sven Hoekstra  (1945)  

Sven Hoekstra schildert met olieverf op paneel in een uiterst zorgvuldige, verfijnde stijl. Zijn werk intrigeert door het contrast tussen figuur en decor. Merkwaardige, enigszins karikaturale mensfiguren bewegen zich tegen een traditioneel Hollands landschap. Het is alsof de schilder, bezig met het vastleggen van het landschap, deze personages als het ware plotseling voor zijn lens heeft gekregen. Het is onduidelijk hoe zij zich verhouden tot elkaar en tot hun omgeving. Zij maken een theatrale en extroverte indruk maar komen tegelijkertijd kwetsbaar en onbereikbaar over. Zij kijken de toeschouwer niet aan en elkaar evenmin. Het lijken carnavaleske passanten die, bepaald bij het moment, gevangen zijn in hun eigen vluchtige wereld. Het landschap waarin zij zich bewegen blijft stil en onaangedaan. Deze combinatie van tijdloos landschap en voorbijsnellende figuren, de spanning tussen cultuur en natuur, tussen tijd en ruimte maakt het werk van Hoekstra even vervreemdend als verrassend.

Opleiding: Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende instellingen bieden werk aan en organiseren exposities:
Smelik & Stokking Galleries (Den Haag), Den Haag
Smelik & Stokking Galleries (Amsterdam), Amsterdam

De volgende kunstuitlenen hebben werk in hun collectie:
LiNK art company B.V., Schiphol

Aangesloten bij Pictoright, Amsterdam.


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>