Davood Koochaki  (1939)

(scroll for English)
The Pencil Man
+ + lees meer...

Davood Koochaki is geboren in 1939 in Jomebaza bij Rasht, een gebied in het Noorden van Iran waar rijst wordt verbouwd. Zijn familie is erg arm en werkt op de rijstvelden van de landeigenaren. Davood moet vanaf zijn zevende jaar ook meewerken op het land en leert zichzelf veel later lezen en schrijven. Hij is dertien jaar als hij zijn familie verlaat en naar Teheran vertrekt op zoek naar een beter leven. Daar wordt hij aangenomen als hulp in een garage, waar hij aanvankelijk ook mag overnachten. Hij ontwikkelt zich in de praktijk tot plaatwerker en opent zijn eigen bedrijf elf jaar later. Hij is dan 24 jaar oud, huwt en zal vier kinderen krijgen. Rond zijn veertigste levensjaar begint hij spontaan met tekenen als tijdverdrijf, aanvankelijk op bescheiden formaten, maar wanneer hij zestig wordt en met pensioen gaat, kan hij zich serieuzer aan het tekenen wijden. Hierin wordt hij aangemoedigd door zijn schoonzoon die beroepskunstenaar is. Hij durft nu in grotere formaten te werken en gebruikt beter materiaal. Het leidt tot zeer expressieve figuren in een arceertechniek. Al in zijn eerste tekeningen toont hij zijn fascinatie voor primitieve figuren, dieren en mysterieuze schepsels, die hij soms samenvoegt tot één organisch geheel. Zij lijken vaak op prehistorische grotbewoners en bevatten seksuele verwijzingen. Ook komen vogels in beeld, naast fantastische dierfiguren, soms mythologisch als half-mens. De moderne tijd verschijnt niet in zijn werk, misschien omdat hij nog altijd lijdt aan het gebrek aan rechtvaardigheid in de wereld, waardoor hij aanvankelijk communistische sympathieën koesterde. Niet zonder enige zelfspot zegt hij over zijn werk: “Ik probeer mooi te tekenen, maar zo komt het eruit. Misschien heeft het wel met mijn moeilijke verleden te maken. Ik begin een paar lijntjes te trekken, ik kijk er naar en dan zie ik een figuur verschijnen die ik kan tekenen”.
Mede dankzij de connecties van zijn schoonzoon exposeert hij voor het eerst in 2008 in Teheran. Omdat Koochaki alleen met potlood werkt wordt hij er wel ‘The Pencil Man”genoemd. Zijn huidige tentoonstelling is zijn eerste solo presentatie buiten Iran.

Davood Koochaki was born in 1939 in Jomebaza, near Rasht, in a rice-growing region in northern Iran. His family was very poor and they had to work their landowner’s fields. Koochaki, too, had to begin work when he was just seven, only teaching himself to read and write much later on. At the age of thirteen, he decided to leave his family for Teheran, where he hoped to make a better life for himself. He was hired to help in a car repair workshop and was trained as a car body repairer. At the age of 24 he started his own business. He got married in the same year and subsequently had four children.
He began to draw a little as a hobby at the age of 40, but it was only after he retired at 60 that he pursued drawing more seriously. Encouraged by his son-in-law,who is a professional artist, he produced larger drawings with better materials, creating bolder figures and more striking forms in a crosshatching technique.
Koochaki’s early drawings already show his fascination for primitive figures, animals and mysterious creatures, which he sometimes combined into an organic whole. They often resemble prehistoric cave dwellers with explicit sexual references. Birds also appear in his drawings alongside fantastical animals; sometimes mythological and half-human. He seems to turn his back on modern civilization, maybe because he still suffers from the social injustice in the world. His early experiences in life led to sympathies for the Communist Party. With a touch of self-mockery, he says, “I try to draw beautifully, but this is the way it comes out. Maybe it has to do with my difficult past. I begin to draw a few lines, look at them, and then I see a figure emerging that I can draw.”
Thanks to his son-in-law’s connections, he exhibited his works for the first time in Teheran in 2008. As Koochaki uses only graphite and colour pencils, he is nicknamed “the Pencil Man”. His present exhibition is his first solo presentation outside Iran.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende instellingen bieden werk aan en organiseren exposities:
Galerie Hamer, Amsterdam


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius