Van: info@pictura.nl - 9/10/2014


betreft instelling: Teekengenootschap Pictura

La Banda Bardi zingt in Pictura

Op zondag 19 oktober om 15.00 geeft La Banda Bardi een vocaal concert in de grote zaal van Teekengenootschap Pictura. Onder leiding van Joost van der Linden zingt La Banda Bardi madrigalen van Claudio Monteverdi, Giaches de Wert en Luca Marenzio. De toegang voor dit concert is gratis.

Dit concert past in de huidige tentoonstelling ‘200 jaar koninkrijk– 200 jaar (schilder)kunst’. Deze tentoonstelling toont tien werken van 19e-eeuwse Picturianen en de reactie op deze werken van veertig hedendaagse leden. Het is een spannende confrontatie tussen de uiterst gevarieerde hedendaagse kunst en de uitgesproken romantische schilderkunst uit de vroege negentiende eeuw.

Een confrontatie tussen oud en nieuw komt ook terug in de madrigalen van Monteverdi. Claudio Monteverdi was een componist op het breukvlak van Renaissance en Barok. Hij gebruikte in zijn werk zowel oude als nieuwe compositiestijlen. Zijn muziek is een ontmoeting tussen de prima prattica, waarin de harmonie de volledige heerschappij had, en de seconda prattica, waarin de dichterlijke tekst boven de muziek ging.
Teekengenootschap Pictura