Van: info@galeries.nl - 17/12/2014


betreft instelling: Het Nieuwe Instituut

110.000 bezoekers voor Open: A Bakema Celebration

Op zondag 23 november kwam er een einde aan de architectuurbiŽnnale van VenetiŽ 2014, die ruim een half jaar hťt centrum van de internationale architectuurwereld vormde. Ook het Nederlandse Rietveld Paviljoen sloot de deuren. Sinds de opening op 7 juni 2014 kon het publiek daar de door Het Nieuwe Instituut verzorgde Nederlandse inzending bewonderen. Open: A Bakema Celebration trok 110.000 bezoekers en kreeg veel positieve respons in de internationale media (zie publicatieoverzicht). Zo schreef het Italiaanse architectuurmagazine Domus: ďWith a successful and very graphic installation by Experimental Jetset, the Dutch pavilion curated by Guus Beumer and Dirk van den Heuvel offers a portrayal of the brilliant Jaap Bakema and seeks out the traces of his idea of open society in the present.Ē

Onder de noemer ĎAbsorbing Modernity 1914-2014í vroeg Rem Koolhaas, hoofdcurator van deze biŽnnale, de landenpaviljoens te reflecteren op een eeuw moderniteit. Met Open: A Bakema Celebration bood de Nederlandse inzending kritische reflecties op het concept van de open samenleving, aan de hand van het werk en onderzoek van de Rotterdamse architect Jaap Bakema (1914-1981). Curatoren van het Nederlandse paviljoen waren Guus Beumer en Dirk van den Heuvel. Experimental Jetset was verantwoordelijk voor het ontwerp. Het Nieuwe Instituut verzorgt de Nederlandse inzending voor de architectuurbiŽnnale op verzoek van Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Conferentie Bakema and the Open Society
Ter afsluiting en verdieping van de Nederlandse presentatie organiseerde het Jaap Bakema Study Centre op 25 november 2014 een internationale conferentie. Onder anderen Tom Avermaete (TU Delft), Christoph Grafe (directeur van het Vlaams Architectuurinstituut) en Carola Hein (TU Delft) plaatsten het werk van Bakema in het kader van de verzorgingsstaat, de Europese moderne architectuur en de veranderende relatie tussen architectuur, burgers, overheid en markt.

Post Box for the Open Society
Aan het einde van de CIAM-beweging in 1959 riep Bakema een postbus in het leven om het internationale gesprek tussen architecten gaande te houden. Dit inspireerde Het Nieuwe Instituut om tijdens de architectuurbiŽnnale de Post Box for the Open Society te openen. Architecten en ontwerpers werden uitgenodigd om ontwerpen en ideeŽn voor een open samenleving anno 2014 in te sturen. Tegelijkertijd publiceerde de architectuursite ArchiNed een serie essays over het onderwerp, van o.a. Lieven de Cauter (KU Leuven), Nathalie de Vries (MVRDV) en Michelle Provoost (INTI).

Jaap en Sia Bakema: Habitat
In VenetiŽ werd de publieke figuur Jaap Bakema gepresenteerd. In Rotterdam - de stad waar hij jaren woonde en werkte Ė ging de aandacht uit naar de privťpersoon. De tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut ging bijvoorbeeld over de artistieke samenwerking met zijn vrouw en beeldend kunstenaar Sia Bakema (1919-2006). Deze tentoonstelling met onder meer door het echtpaar ontworpen meubels en textiel, kwam in samenwerking met dochter Brita Bakema tot stand.

Jaap Bakema Study Centre
Open: A Bakema Celebration was een van de eerste publieke activiteiten van het Jaap Bakema Study Centre. Het studiecentrum werd in 2013 opgericht door Het Nieuwe Instituut en de TU Delft om een bijdrage te leveren aan fundamenteel onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van ontwerp, cultuur en samenleving. De resultaten leiden tot tentoonstellingen, publicaties en discussies, die zowel aan het programma van Het Nieuwe Instituut zijn gerelateerd, als aan het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het Jaap Bakema Study Centre staat onder leiding van Dirk van den Heuvel, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Met Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut, stelde hij de Nederlandse inzending voor de BiŽnnale van VenetiŽ samen.

Elements of Architecture
Het Nieuwe Instituut leverde in VenetiŽ ook een bijdrage aan Elements of Architecture, de hoofdtentoonstelling van Rem Koolhaas en zijn team. Hierin werd de hedendaagse architectuur onderzocht door 'elementen' zoals gangen, balkons, plafonds en wanden in een historisch perspectief te plaatsen. Voor het onderdeel over deuren deed Koolhaas een beroep op de collectie van Het Nieuwe Instituut. Daarin worden zoín 500 archieven en verzamelingen beheerd van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen over de periode 1850-1980. Door haar uniciteit en artistieke kwaliteit is de collectie van Het Nieuwe Instituut van grote cultuurhistorische waarde.
Redactie