Van: info@galeries.nl - 25/7/2015


betreft instelling: Museum Het Valkhof

Vertrek van directeur Marijke Brouwer

Nijmegen – Afgelopen week is er in overleg met de directeur/bestuurder van Museum Het Valkhof, mevrouw Marijke Brouwer, een aantal afspraken gemaakt tussen haar en de Raad van Toezicht voor wat betreft de toekomstige arbeidsrelatie.

Vanuit de Raad van Toezicht is aan Marijke Brouwer gemeld dat er weliswaar alle vertrouwen is in haar als bestuurder en dat er met veel waardering kan worden gesproken over haar inzet en de bereikte resultaten voor het museum in de afgelopen jaren, maar dat er anderzijds, gelet op de ontstane onrust en alle (toekomstige) organisatieveranderingen - de vraag aan de orde is gesteld of er nog wel voldoende basis is om met elkaar verder te gaan en of Marijke Brouwer nog wel “de juiste vrouw op de juiste plek” is.

De conclusie is dat dit vertrouwen er onvoldoende is en dat het vertrouwen ook niet meer hersteld kan worden. Vertrek van Marijke Brouwer is daarom helaas de enige oplossing. De Raad van Toezicht is dan ook met Marijke Brouwer in gesprek over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder zij afscheid van elkaar zullen nemen.

Inmiddels is de Raad van Toezicht begonnen met de werving van een nieuwe directeur/ bestuurder om zo spoedig mogelijk in de opvolging te kunnen voorzien.

Marijke Brouwer heeft aangegeven dat zij eventueel bereid is op de achtergrond nog een bijdrage te leveren bij het inwerken van de nieuwe directeur/bestuurder en de overdracht van specifieke dossiers.
Redactie