Van: info@galeries.nl - 19/12/2015


betreft instelling: Museum Het Prinsenhof

Gemeenteraad Delft stemt in met structurele verbetering beveiliging Museum Het Prinsenhof

In een ingelaste vergadering heeft de gemeenteraad Delft vrijdagavond ingestemd met het voorstel van B&W om extra middelen beschikbaar te stellen voor de structurele verbetering van de beveiliging van Museum Prinsenhof Delft.

Bij de voorbereiding van de tentoonstelling Vermeer komt Thuis. Het Straatje terug in Delft hebben onafhankelijke deskundigen geconstateerd dat de beveiliging van het museum onvoldoende is voor de huidige collectie en voor het huisvesten van topstukken in bruikleen, zoals Het Straatje van Vermeer.
Daarom heeft het college besloten de raad voor te stellen een reeds voor 2018 voorziene investering te verhogen en naar voren te halen in de tijd, om de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen in het museum mogelijk te maken.

Patrick van Mil, directeur van Museum Prinsenhof Delft is blij met het besluit van de raad om de beveiliging van het museum structureel te verbeteren: ‘Dit stelt het museum in de gelegenheid om niet alleen Het Straatje van Vermeer, maar in de komende tientallen jaren ook andere bijzondere tentoonstellingen met waardevolle nationale en internationale bruiklenen in het museum te laten zien.’
Redactie