Van: info@galeries.nl - 17/11/2005


betreft instelling: W139

Lezingenreeks Right About Now

De kunstinstellingen W139, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Het Stedelijk Museum Amsterdam, en de afdeling Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, hebben de krachten gebundeld voor een unieke Engelstalige lezingenreeks getiteld Right about Now: Art and Theory since the 1990s.

Sinds het begin van de jaren negentig staan in het praten en denken over actuele beeldende kunst vooral de concrete artistieke praktijk en noties zoals productie en presentatie centraal. Maar wat er is er in de tussentijd precies gebeurd op het gebied van de kritische theorievorming? Right about Now is een serieuze poging om hierop een antwoord te formuleren. Een keur aan gerenommeerde binnenlandse en buitenlandse academici en denkers (waaronder prominente experts als Hal Foster, Claire Bishop, Daniel Birnbaum en Nicolas Bourriaud) is gevraagd om de recente kunstgeschiedenis onder de loep te nemen en hun conclusies in de vorm van een lezing te formuleren. Ze bespreken tendensen en thema’s (zoals Interactivitiy, Documentary Evidence en Money) die in het theoretische debat sinds begin jaren negentig een rol hebben gespeeld en gaan na welke betekenis deze noties en ontwikkelingen hebben voor het kunstdiscours anno 2005. De initiatiefnemers hopen op deze manier de publieke discussie over de beeldende kunst van het recente verleden aan te zwengelen en de kloof tussen het academisch onderzoek en het artistieke veldwerk geleverd door kunstenaars en curatoren gedeeltelijk te dichten.

De Engelstalige lezingen vinden vanaf 30 november ongeveer maandelijks plaats op woensdagavond om 20 uur, in het Auditorium van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk, Singel 411). Entree is € 7,50, passe-partout voor de gehele reeks kost € 40. Kaarten dienen vooraf te worden besteld. Voor het volledige programma en meer informatie zie: www.rightaboutnow.nl of mail naar: info@W139.nl (subject: RAN)

Right About Now is een initiatief van W139 en SMBA en werd georganiseerd door o.a.
Jelle Bouwhuis (SM)
Ann Demeester (W139)
Xander Karskens (SMBA)
Martijn van Nieuwenhuyzen (SMBA)
Margriet Schavemaker (UvA)
Marleen van der Weerd (W139)
Fleur van Muiswinkel (W139)
Redactie