Van: info@galeries.nl - 14/3/2006


betreft instelling: Museum Jan Cunen

Edwin Jacobs cultuurmakelaar in Tilburg

Directeur museum Jan Cunen eind april aan de slag.

Edwin Jacobs wordt de cultuurmakelaar in Tilburg. De gemeente heeft deze week de onderhandelingen met Jacobs, die nu nog directeur van het museum Jan Cunen in Oss is, afgerond. “Ik ben zeer blij met de aanstelling van Edwin. Ik kan officieel melden dat hij voor een periode van twee jaar de cultuurmakelaar in Tilburg wordt”, aldus wethouder Hugo Backx (cultuur). Jacobs gaat eind april aan de slag.

In de komende jaren zijn er drie grote culturele projecten in de stad: het Centrum Beeldende Kunst (CBK), de Culturele Manifestatie en het ‘T-SPOOR’. Deze drie trajecten vertonen opvallende overeenkomsten wat betreft inhoud, invalshoek en samenwerkingspartners en laten een gelijke analyse van de culturele mogelijkheden van Tilburg zien. Backx: “Om te zorgen voor een goede inhoudelijke afstemming tussen de drie projecten hebben we behoefte aan een onafhankelijke deskundige op het terrein van cultuur. Wij hebben daarom aan Edwin Jacobs gevraagd deze klus uit te voeren, ook omdat hij een rake profielschets voor het CBK heeft gemaakt. Hij zal een leidende, coördinerende en aanjagende rol gaan spelen bij de drie projecten”. Jacobs moet tevens een bemiddelende rol spelen tussen de cultuurwereld, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Profielschets Centrum Beeldende Kunst
Edwin Jacobs heeft eerder de profielschets van het CBK gemaakt. In de profielschets wordt het CBK gepositioneerd als een educatieve instelling met een hoofdrol voor kunst. Backx: “Educatie past bij de stad omdat Tilburg een uitgebreid palet aan onderwijsinstellingen heeft, waaronder zes kunstvakopleidingen in het centrum van de stad. Verder moet het CBK zoveel mogelijk instellingen en burgers betrekken bij haar activiteiten. Het CBK moet een laagdrempelige en levendige ontmoetingsplek zijn waar verrassende combinaties worden getoond tussen verschillende kunstdisciplines”.

KunstenMakers
Vorige week heeft het college het actieprogramma van de cultuurnota ‘KunstenMakers’ vastgesteld. Vorig jaar verscheen deze cultuurnota waarin de gemeente het cultuurbeleid voor de jaren 2005 tot en met 2010 in grote lijnen beschrijft. Om te zorgen dat Tilburg de voorhoedepositie op het terrein van cultuur kan behouden, is gekozen voor omvangrijke investeringen en een aanzienlijke hoeveelheid aan maatregelen waaronder het aanstellen van een cultuurmakelaar.
Redactie