Van: info@galeries.nl - 14/9/2006


betreft instelling: Het Mondriaanhuis

Keimwit en krakkels

Onlangs zijn in een vervallen landhuis in de Verenigde Staten tot dusver onbekende brieven gevonden van Piet Mondriaan aan zijn vriend, de schilder Gerard Hordijk. De brieven werpen een nieuw licht op de kunstenaar en de mens Mondriaan. Op vrijdag 22 september 2006 zijn deze brieven voor de pers te zien in het Mondriaanhuis. Er zal dan bekend gemaakt worden wat er met de brieven gaat gebeuren.

Op vrijdag 22 september wordt er een officiŽle gelegenheid in de vorm van een lunchbijeenkomst georganiseerd in het Mondriaanhuis aan de Kortegracht 11 te Amersfoort. Hierbij zal onder andere de burgemeester van Amersfoort, mevrouw A. van Vliet Ė Kuiper aanwezig zijn. De persconferentie begint om 12.15 uur. Het officiŽle gedeelte, waarbij bekend gemaakt wordt wat er met de brieven van Mondriaan gaat gebeuren, vindt plaats vanaf 12.30 uur.

Mondriaan en Hordijk leerden elkaar in 1927 kennen toen Mondriaan lid werd van de Hollandsche Schildersvereeniging De Klomp in Parijs. Hoewel hij niet vernieuwend was, viel Hordijks werk zeer in de smaak. Zelfs zozeer dat hij destijds meer succes had dan Mondriaan die in Parijs nauwelijks de gelegenheid kreeg om te exposeren.

Hoewel zij in hun manier van werken sterk verschilden, was er een jarenlange band tussen de schilders. Via brieven en kaartjes hielden zij elkaar op de hoogte van hun ontwikkelingen. Een correspondentie over keimwit en krakkels.
Redactie