Van: info@galeries.nl - 25/10/2006


betreft instelling: Centraal Museum

Nieuwe vaste opstelling Romeinse geschiedenis in het Centraal Museum

Vanaf 27 oktober 2006, Centraal Museum Utrecht
Feestelijke opening: 8 november, 15.00 uur
Tweeduizend jaar geleden marcheerden Romeinse soldaten het rivierengebied binnen dat later bekend zou worden als Nederland. Deze verovering maakte het prehistorische laagland in één klap onderdeel van een wereldrijk dat zich uitstrekte tot ver voorbij het Middellandse Zeegebied. Het Centraal Museum presenteert vanaf 27 oktober een nieuwe permanente stadshistorische opstelling over deze Romeinse periode in de Utrechtse geschiedenis. De opstelling is te zien op de zolder van het hoofdgebouw van het Centraal Museum.

Cultuurschok
De komst van de Romeinen bracht een schokgolf teweeg bij de aanwezige stammen als de Bataven en de Cananefaten. Nieuwe machtsverhoudingen, nieuwe architectuur en exotische waar, zoals gedraaid aardewerk, wijn, olijven, kippen en konijnen drukten hun stempel op de inheemse samenleving. Deze cultuurschok is verbeeld op de zolder van het Centraal Museum aan de hand van archeologische vondsten uit de provincie Utrecht. Diverse thema’s waaronder het leger, religie en het dagelijks leven illustreren de immense veranderingen die de Romeinen brachten. Sommige objecten zijn nog nooit eerder tentoongesteld, zoals voetboeien van slaven, enkele wangkleppen van Romeinse helmen en twee prachtig gevlochten palingfuiken.

Vaste opstelling
De tentoonstelling is totstandgekomen door samenwerking tussen het Centraal Museum en de archeologen van de sectie Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht.
Redactie