Van: info@galeries.nl - 27/2/2007


betreft instelling: Centraal Museum

Nieuwe museumcommissie voor Centraal Museum

Het Centraal Museum heeft een nieuwe museumcommissie. Vanwege het bereiken van de maximale termijn zijn een aantal leden van de oude commissie afgetreden. De nieuwe commissie is als volgt samengesteld:
De heer M. Doorman (hoogleraar filosofie en kunstkritiek)
De heer A.Veenman (president directeur NS), voorzitter
De heer R. Ekkart (Directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)
De heer J. Berger (oud-directeur Nederlandse Bijenkorf BV)
De heer N. Jansen (Hoofd Kunstzaken gemeente Utrecht)
De heer W.H. Gispen (rector magnificus Universiteit Utrecht)
Mevrouw A. van Es (voorzitter GGZ Nederland)
Twee vacatures worden later dit jaar ingevuld.

Museumcommissie
De museumcommissie van het Centraal Museum adviseert bij de aankoop van kunstwerken en ondersteunt de directie informeel bij het te voeren beleid. Vanwege de op afstand plaatsing van het museum per 1/1/2007 is de omvang en de samenstelling van de commissie veranderd en verbreed. Het Centraal Museum is vereerd met de bereidheid van elk van deze commissieleden om het Museum de komende jaren met raad en daad bij te staan.
Zij dankt de oude commissieleden, in het bijzonder de heer E. Verloop als voorzitter, voor hun jarenlange trouwe steun aan het museum.
Redactie