Van: info@galeries.nl - 8/3/2007


betreft instelling: Centraal Museum

Centraal Museum moet organisatiestructuur aanpakken

Vandaag heeft Bureau Berenschot aan het personeel van het Centraal Museum haar rapport naar de organisatiestructuur, de communicatie en de bedrijfscultuur van het Centraal Museum gepresenteerd. Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de directeur van het Centraal Museum. De conclusies zijn dat het personeel een gebrek aan vertrouwen heeft in de directeur, dat de organisatiestructuur onevenwichtig is en dat de bedrijfscultuur meer samenhang nodig heeft. In het rapport staan zes aanbevelingen om uit de problemen te komen. Belangrijk is dat zowel de organisatiestructuur als de bedrijfscultuur van het Centraal Museum in samenhang gelijktijdig en grondig worden aangepakt.

De directeur neemt deze aanbevelingen over. Zij heeft inmiddels een eerste aanzet voor een plan van aanpak gepresenteerd vaan het personeel. De details daarvan, evenals het tijdpad voor vervolgacties, zullen aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Het Utrechts College van B&W ziet de aanbevelingen als een basis om verder te gaan en stelt de directeur in de gelegenheid de noodzakelijke veranderingen door te voeren.
Redactie