Van: info@galeries.nl - 18/1/2008


betreft instelling: Kunstloc Brabant (voorheen bkkc)

Stichting Professionele Kunsten naar Tilburg

De nieuwe provinciale organisatie voor de Brabantse professionele kunsten zal zich gaan vestigen in Tilburg. Dat heeft de Stuurgroep van deze nieuwe organisatie besloten. Als locatie is gekozen voor het Veemarktkwartier. De nieuwe stichting i.o. ontstaat na de fusie van de Vereniging van Brabantse Filmtheaters (VBF), de stichting Brabant Muziek (BraM), het Literair Informatiepunt Brabant (LiBra) en de Noord-Brabantse Kunst Stichting (NBKS). Naar verwacht zal de fusie per 1 januari 2009 worden afgerond.

De Stuurgroep van de nieuw op te richten organisatie voor de professionele kunsten heeft onlangs het besluit genomen om met de gemeente Tilburg de gesprekken over de toekomstige huisvesting voort te zetten. Eerder gaven meerdere Brabantse steden te kennen de nieuwe organisatie in hun gemeente te willen opnemen. Op grond van de uitkomsten van een in opdracht van de provincie uitgevoerd onderzoek is de Stuurgroep eerst in gesprek gegaan met Tilburg en ís-Hertogenbosch. Beide steden hebben vergelijkbare en passende aanbiedingen gedaan. Het definitieve besluit werd genomen op grond van o.a. de centrale ligging van Tilburg, de aanwezigheid van andere culturele voorzieningen, de ambities van de stad en de huisvestingskosten. De organisatie zal gehuisvest worden in het Veemarktkwartier. Dat betekent dat er vooralsnog eerst gezocht zal worden naar een geschikte tijdelijke huisvestingslocatie.

Deze vestigingskeuze loopt vooruit op het definitieve besluit om de fusie door te zetten. Dat is nog afhankelijk van formele besluiten van de Provincie Noord-Brabant. Op grond van onlangs gevoerde gesprekken met de Provincie heeft de Stuurgroep het vertrouwen in een goede afloop. Dat betekent dat de fusie waarschijnlijk per 1 januari 2009 een feit zal zijn.

De nieuwe organisatie wil zich blijven inzetten voor de stimulering en ontwikkeling van de letteren, de film en audiovisuele media, de muziek en de beelden kunst in Brabant. Ook zijn er plannen voor uitbreiding met een steunfunctie voor theater en dans en mogelijk ook voor vormgeving en architectuur. De organisatie zal op termijn ook alle provinciale incidentele subsidies op het gebied van de professionele kunsten gaan verdelen. Er komen in totaal ongeveer 30 mensen te werken.
Redactie