Van: info@galeries.nl - 20/8/2008


betreft instelling: Het Mondriaanhuis

Schenking archief van Anna Bergman, een vriendin van Piet Mondriaan

Het Mondriaanhuis in Amersfoort is door een schenking in het bezit gekomen van het archief van Anna Bergman, een vriendin van Piet Mondriaan.

In het archief bevindt zich een schat aan informatie over de kunstenaar: brieven die hij schreef in 1938 en 1939, twee albums met foto's, compositieschema's van de hand van de meester, schetsen en catalogi. Ook bevat het archief de getypte oerversie van twee artikelen van Mondriaan, samen in een bundel.

Volgens het museum gaat het hierbij om "een utopisch pleidooi voor een nieuwe politieke en maatschappelijke orde, die haat en ego´sme zou doen verdwijnen. De nieuwe kunst zou de mensheid daarop moeten voorbereiden, de geesten moeten zuiveren om zo'n nieuwe orde te kunnen ontvangen".

Het is nog nooit in het Nederlands gepubliceerd. Het museum wil volgend jaar een expositie organiseren op basis van de schenking.
Redactie