Van: info@galeries.nl - 1/1/2009


betreft instelling: Centraal Museum

Centraal Museum sluit 2008 af met een enorme bezoekersstroom

2008: een frisse wind door het Centraal Museum

Het Centraal Museum kan terugblikken op een dynamisch en succesvol jaar met als ultieme afsluiter de drukbezochte tentoonstelling ‘The House of Viktor & Rolf’, die nog tot en met 8 februari 2009 is te zien. Gisteren vormde zich al vroeg een lange rij voor de kassa, die zelfs doorliep tot aan buiten. In de rij werden de bezoekers vermaakt door een theateract.

Bezoekers
Het Centraal Museum heeft in 2008 circa 125.000 bezoekers mogen verwelkomen. Vooral ‘The House of Viktor & Rolf’ vormde een grote publiekstrekker. Het afgelopen weekend vonden zo’n 2500 mensen hun weg naar het Centraal Museum en gisteren trok de tentoonstelling zelfs bijna 1800 bezoekers.
Een entreebewijs voor het Centraal Museum biedt tevens toegang tot het tegenovergelegen dick bruna huis. Dit museum heeft ook een aanzienlijk aandeel in de bezoekersaantallen. Sinds de opening in februari 2006 trekt het dick bruna huis jong en oud – waaronder veel internationale bezoekers. Het dick bruna huis is volledig gewijd aan het oeuvre van de Utrechtse kunstenaar Dick Bruna, die wereldberoemd is geworden met zijn tekeningen van een gestileerd konijntje: nijntje.

Vertrek Pauline Terreehorst
Op 1 maart 2008 kondigde Pauline Terreehorst haar vertrek aan als directeur van het Centraal Museum. Zij is op verzoek van B en W aan de slag gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden om een Rietveldmuseum in Utrecht te realiseren. Gert-Jan van der Vossen, die Pauline Terreehorst als interim-manager ondersteunde, heeft de leiding van het Centraal Museum op zich genomen, tot de aanstelling van een nieuwe directeur.

Museum- en Bedrijfsplan
Medio 2008 verscheen het nieuwe Museum- en Bedrijfsplan voor het Centraal Museum, dat het beginpunt markeert voor een frisse wind door het museum. Het Centraal Museum zet in op helderheid door focus aan te brengen in haar profilering en collectie door middel van drie profielen. Deze profielen vormen de kern van het nieuwe Museum- en Bedrijfsplan en worden omschreven als: Centraal Museum Rietveld, Centraal Museum Utrecht en Centraal Museum Nu. Ze zijn elk uitgewerkt om het publiek duidelijkheid te bieden en van elk museumbezoek een onvergetelijke ervaring te maken.

Tentoonstellingen per profiel
Het Centraal Museum heeft in 2008 een aantal belangrijke tentoonstellingen weten te realiseren, die ondergebracht kunnen worden in de nieuwe profilering. Onder Centraal Museum Utrecht valt de in juli geopende collectiepresentatie ‘Utrechters dromen van Rome’, die de Italiaanse invloeden op de Utrechtse Oude Meesters belicht. ‘Rietvelds Ranke Ruimtedieren’, die eveneens in juli opende, paste in het profiel Centraal Museum Rietveld. In de tentoonstelling werd Rietveld in context getoond, door de Rietveld-collectie te plaatsen tussen het werk van vrienden, collega’s en leermeesters. In het profiel Centraal Museum Nu staan spraakmakende presentaties van hedendaagse mode evenals hedendaagse kunst met een experimenteel karakter centraal. De solotentoonstelling van de Duitse beeldhouwer Thomas Rentmeister ‘Denken in werken’, die van eind juni tot medio september te zien was, past binnen dit profiel met zijn experimentele sculpturen. Op het gebied van mode moet ‘The House of Viktor & Rolf’ genoemd worden, die op 25 november opende.

Digitale ontsluiting collectie
Medio november van dit jaar heeft het Centraal Museum haar online database verder uitgebreid: via de website van het museum is nu een nog groter deel van de collectie te raadplegen. Er staan meer dan 13.000 objecten in de database. De collecties die zijn toegevoegd zijn ‘mode en kostuums’ en ‘edele en onedele metalen’ en ‘beeldhouwkunst tot 1850’. Eerder waren de collecties ‘Van Baaren’, ‘schilderkunst tot 1850’, ‘beeldende kunst 1850-heden’, ‘meubelen tot 1900’ en ‘stadsgeschiedenis’, al online te bekijken.

Aankopen
Het Centraal Museum sloot het jaar af met de aankoop van de unieke Kinderstoel van Gerrit Th. Rietveld, ontworpen in 1918 en uitgevoerd in 1921-22. Dit was een gezamenlijke aankoop van het Centraal Museum in Utrecht en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Deze aanwinst maakt het mogelijk de ontwikkeling van Rietveld naar de Roodblauwe stoel, een icoon in de Nederlandse kunstgeschiedenis, beter te volgen. De bijzondere kinderstoel is als 126ste stuk toegevoegd aan de tentoonstelling ‘125 Grote Liefdes’ in het Van Gogh Museum.
Redactie