Van: info@galeries.nl - 27/4/2010


betreft instelling: Museum Jan Cunen

Nicolette Bartelink nieuwe directeur Museum Jan Cunen

De gemeente Oss heeft Nicolette Bartelink benoemd tot directeur van Museum Jan Cunen en Het Stadsarchief. Zij volgt interim-directeur Martine van Dort op.

Nicolette Bartelink (1961) heeft een ruime ervaring binnen de Nederlandse museumwereld. Daarnaast heeft zij verschillende managementfuncties uitgeoefend in het bedrijfsleven, zoals bij Philips Corporate Design. Verder beschikt zij over een grote kennis op het gebied van marketing en communicatie.
Nicolette Bartelink studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen en begon haar loopbaan in 1988 bij het Groninger Museum. Ze startte als assistent van de conservator beeldende kunst en bracht het tot hoofd presentatie. Daarna vervulde ze vanaf 1995 zon acht jaar de functie van projectleider/consultant bij verschillende designbureaus. Van 2003 tot 2008 werkte ze in Museum Catharijneconvent in Utrecht waar ze verschillende functies bekleedde. Naast hoofd tentoonstellingen en lid van het managementteam was zij ook ad interim hoofd marketing en communicatie. Onder haar leiding maakte het projectmanagement van Museum Catharijneconvent een professionaliseringsslag. In 2008 was ze medeoprichter van Studio Bewonder, een bedrijf dat voor musea, kastelen en andere erfgoedcentra customized souvenirs voor de winkel ontwikkelt en produceert.
Bartelink zal in haar beleid de nadruk leggen op het vergroten van de zichtbaarheid van Museum Jan Cunen en het Stadsarchief. Vooral haar expertise en ervaring op het gebied van marketing en communicatie zal zij hiervoor inzetten. De nieuwe directeur zal zich onder andere bezig houden met de eventuele verhuizing naar het Bergossterrein en een mogelijk verzelfstandigingtraject. Ze start op 3 mei 2010 in Museum Jan Cunen.
Redactie