Van: info@galeries.nl - 10/2/2011


betreft instelling: Centraal Museum

Aankoop werk Pyke Koch

Het Portret van Jkvr. J.C. van Boetzelaer I (ca. 1947) was sinds 1991 als bruikleen in het Centraal Museum. Dankzij de steun van de Bank Giro Loterij, Mondriaan Stichting, SNS REAAL Fonds en het K.F. Hein Fonds kon het schilderij definitief voor de collectie worden verworven. De Utrechtse kunstenaar Pyke Koch is met 19 schilderijen en 13 tekeningen goed in de verzameling van het museum vertegenwoordigd. Het werk zal vast te zien zijn. Vanaf 29 januari 2011 maakt het deel uit van de collectiepresentatie 'Soms ontsnapt er kunst' op de eerste verdieping van de 1920-vleugel in het museum.

Typisch Koch
Vier keer portretteerde Koch jonkvrouw van Boetzelaer. Het verworven schilderij is de eerste van de reeks. De freule hoorde tot de vriendenkring van Koch en zijn vrouw Heddy de Geer. Koch beeldde haar uit alsof zij regelrecht uit een fresco van de vroege renaissance schilder Piero della Francesca was gestapt; de hoofdband, het licht en de kleuren zijn klassiek Italiaans. Een detail dat in het oog springt is het ligusterblad voor haar mond. Dat is typerend voor Koch: hij portretteerde zijn adellijke vriendinnen vaak in de poŽtische entourage van tuinen.
Deze oerversie van jonkvrouw van Boetzelaer is een zeer bekend schilderij. Het wordt frequent door andere collega-musea voor tentoonstellingen gevraagd, wordt vaak afgebeeld, het is een publiekslieveling.

In de context van het Centraal Museum
Door het werk van belangrijke Utrechtse kunstenaars te verzamelen, te tonen, in context te belichten en te onderzoeken, voegt het Centraal Museum een specifieke kleur toe aan het landelijk museumveld. Het Centraal Museum heeft als stedelijk museum met een van oorsprong in de Utrechtse kunst gewortelde collectie, een sterke eigen identiteit en een landelijke uitstraling. Het werk van Pyke Koch draagt daaraan in belangrijke mate bij. Onderscheidend daarbij is dat voor het Gemeentemuseum Den Haag het werk van Koch functioneert in verband tot kunst uit het Interbellum, en voor het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem het werk van Koch gecontextualiseerd is in verband tot het Realisme en Surrealisme. Voor het Centraal Museum gelden deze banden ook maar onderscheidend en versterkend is het feit dat het werk van Koch en diens kunstenaarschap zo sterk geworteld is in Utrecht, in demografisch, artistiek en sociaal opzicht. Portret Jkvr. J.C. van Boetzelaer I is een topwerk binnen het oeuvre van de schilder en vormt als zodanig een onmisbare bouwsteen voor de verzameling.
Redactie