Van: info@galeries.nl - 9/10/2012


betreft instelling: TextielMuseum Tilburg

Errol van de Werdt nieuwe directeur van Audax Textielmuseum Tilburg

Errol van de Werdt start met ingang van 1 november 2012 als de nieuwe directeur van Audax Textielmuseum Tilburg.

De directie van Stichting Mommerskwartier, waar het Textielmuseum deel van uitmaakt, is van mening met Van de Werdt een zeer goede kracht binnengehaald te hebben.

Van de Werdt krijgt de taak het museum de komende jaren nog beter te verankeren op de culturele kaart van Europa.

De laatste twaalf jaar was Van de Werdt Hoofd Collectie en Onderzoek van het Centraal Museum in Utrecht.

Daarvoor bekleedde hij diverse culturele functies in Kampen. Van de Werdt, nu 55 jaar, haalde deeltijd zijn doctoraal Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij studeerde Hoger Management voor Non Profit Organisaties aan Het Instituut Sociale Wetenschappen in Leiden en volgde de opleiding Museologie aan de Reinwardt Academie.

Van de Werdt heeft talrijke lezingen, colleges, publicaties en buitenlandse tentoonstellingen op zijn naam staan. Ook was en is hij zeer actief lid van organisaties als ICOM, ICN en het Mondriaan Fonds.

Van de Werdt over zijn nieuwe aanstelling: “In deze barre tijd is cultureel ondernemerschap van levensbelang om als museum je hoofd boven water te houden.

Het Textielmuseum is wat mij betreft als uniek museum in bedrijf al jaren zeer veelbelovend op weg om die nieuwe kijk op cultuur handen en voeten te geven.

Ik zie het als een bijzondere uitdaging die overtuiging te handhaven en het museum in combinatie met het TextielLab verder te profileren in Europa”.

Bijna twee jaar werd het museum geleid door interim-directeur Jeannette Bertels. Bertels vertrekt in 2013, na een warme overdracht aan Van de Werdt.
Redactie