Beste vrienden,

Deze kunstsite wordt continu bijgewerkt. Veel instellingen en kunstenaars beschikken daartoe over een wachtwoord om informatie en beeldmateriaal toe te voegen, maar dat gebeurt niet altijd. Veel komt dus toch neer op de eigen redactie. Dat kost geld en tijd. Wilt u een donatie doen?

Benno Tutein Nolthenius

Uitgeverij Tutein Nolthenius, Willem van Oranjelaan 5, 5211 CN Den Bosch, telefoon 06-39419010, info@galeries.nl