Vrijwaringsverklaring

door exposerende instelling
(Declaration of safeguarding by)

 

 

 

 

De exposerende instelling

 

.. te ..

 

vrijwaart Uitgeverij Tutein Nolthenius (UTN) bv, exploitant van de website www.galeries.nl, en daaraan gerelateerde websites zoals www.artnet.nu, www.galeries.nu, www.kunstmusea.nu, maar ook websites die putten uit dezelfde gegevensbron, zoals www.nga.nu, van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel een redelijke (gebruik)vergoeding vanwege de inbreuk op copyrights op teksten en/of afbeeldingen die namens of door de exposerende instelling worden toegevoegd aan de hierboven genoemde site(s).

De vrijwaring betreft enkel en alleen tekst en afbeeldingen die direct gekoppeld zijn aan de exposerende instelling.

 

De exposerende instelling kan materiaal aan de uitgeverij aanleveren (bv. per email, papieren uitnodigingen of CD-ROMs per post, etc.) die door de redactie van de uitgeverij wordt verwerkt of kan zelf middels een wachtwoord informatie aan de site(s) toevoegen, inclusief afbeeldingen uploaden. Bij afbeeldingen is apart ruimte voor het eventueel vermelden van een fotograaf.

 

De exposerende instelling ziet er op toe dat kunstenaarsnamen, teksten en afbeeldingen correct worden of zijn toegevoegd, met de juiste bronvermelding(en) indien nodig. Met name de controle van het gebruik van afbeeldingen (vrijwaring voor UTN zowel richting kunstenaar als richting fotograaf) is een punt van aandacht.

 

De exposerende instelling ontvangt een wachtwoord waarmee te allen tijde afbeeldingen van de site(s) kunnen worden verwijderd, en bijschriften en teksten kunnen worden aangepast.

 

Getekend door

 

 

 

 

 

Datum:

Plaats:

Email-adres:

 

 

Graag getekend sturen naar Uitgeverij Tutein Nolthenius, Willem van Oranjelaan 5, 5211 CN Den Bosch, Nederland of na scannen mailen naar info@galeries.nl